is Không có oxy trong 5 giây thì sẽ như thế nào ? | 360 News | Tổng hợp các chuyện lạ, khám phá, khoa học...
TIN MỚI
recent

Không có oxy trong 5 giây thì sẽ như thế nào ?

Con ngươì và vạn vật trên mặt đất sẽ thế nào nêú Trái đất có gấp đôi lượng ôxy hay mất đi lượng ôxy trong vòng 5 giây?


12a_1382757940.jpg
13a_1382757940.jpg
14_1382757940.jpg
15_1382757940.jpg
16_1382757945.jpg
17_1382757945.jpg
18_1382757946.jpg
19_1382757946.jpg
20_1382757946.jpg
21_1382757946.jpg
22_1382757946.jpg

LIKE nếu thấy hay nha: :
Baby Crying
Được tạo bởi Blogger.